"Zobaczyć niewidoczne - zabawy fotograficzne"

Przedsięwzięcie Zobaczyć niewidoczne – zabawy fotograficzne” ma na celu upowszechnianie wiedzy o fotografii, rozwój ekspresji twórczej i kreatywności oraz aktywizację mieszkańców miasta i regionu. W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg działań, które przybliżać będą uczestnikom fotografię w jej tradycyjnej postaci oraz podstawowe w fotografii zjawiska w nowej, interesującej formule. Projekt adresowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych tą dziedziną, które jednak nie miały wcześniej do czynienia z fotografią tradycyjną. W ramach zadania zorganizowane zostaną spotkania o charakterze warsztatowym, akcje pokazowe, które angażować będą mieszkańców miasta oraz wystawy i wykłady.