ZORKI-PRAWDZIWA HISTORIA

Każdy ze świetlicowiczów,  w ustalonej kolejności, fotografował aparatem Zorki IV wybrane miejsca w Poznaniu. Poszczególne motywy były naświetlane wielokrotnie na tej samej klatce czarno-białego filmu. Otrzymaliśmy symultaniczne, wizualne struktury, które nie są wyłącznie prostą sumą indywidualnego spojrzenia każdego z nas na dany obiekt. Multiplikacja, synteza kolejnych naświetleń stworzyła oryginalne i niepowtarzalne rozwiązania formalne, ale co ważniejsze zbudowała nową jakość relacji między uczestnikami fotograficznego działania, opartą na zaufaniu i odpowiedzialności.