Plener fotograficzny OBSCUR on TOUR

W dniach 7-12 sierpnia 2009r w Wągrowcu odbył się I Plener fotograficzny Obscur on TOUR.W imprezie wzięli udział członkowie Klubu Fotograficznego Blowup - Powiększenie z Wągrowca, twórcy z Poznania skupieni wokół KF "Świetlica", oraz niezależny fotograf Marek Koteras z Janikowa. Gościem specjalnym był Janusz Nowacki. Hasło przewodnie pleneru - "ku fotografii ubogiej" - zaproponowane przez Bogusława Biegowskiego - nawiązujące do klasycznego tekstu Grotowskiego - "ku teatrowi ubogiemu". Swojej tezie Biegowski dał głęboką podbudowę teoretyczną. Sytuacja, kiedy współczesne narzędzia fotografa stały się wysoko rozwiniętymi technologicznie - maszynami-komputerami do rejestracji obrazu, skłoniła wielu fotografów do powrotu do archaicznych technik, jakimi są np. pinhole. W ten sposób fotografowie narzucają sobie ograniczenia, które stają się ich atutem. Współczesny fotograf - artsta powinien wyzbyć się eklektyzmu w budowaniu obrazu fotograficznego (np. photoshop, fotokasty), powinien dążyć do SAMOOGRANICZANIA. Nawiązując do metody Grotowskiego w teatrze, fotograf powinien rozwijać przede wszystkim swoje rzemiosło, co doprowadzić powinno do odnalezienia pierwiastka metafizycznego. ("Każda technika prowadzi do metafizyki" - J.P. Sartre). Powinnością fotografa jest dążenie do redukcji, rezygnacja ze wszystkich zbędnych elementów obrazu fotograficznego. Wyzbywając się niepotrzebnych elementów, znajdzie dla siebie obszar całkowitej fotograficznej wolności. Pomysł Biegowkiego był w czasie pleneru konsekwentnie realizowany przez Kolektyw Fotograficzny " Świetlica" za pomocą "samojezdnej jednostki fotograficznej obscur"

Lech Szymanowski
Wągrowiec 01.11.2009r.