2010
"FOTOGRAFIA SZ(T)UKA SZCZĘŚCIA"-"Noc Muzeów" 2010


Tym razem Kolektyw Fotograficzny Świetlica przemienia swoją samojezdną jednostkę fotograficzną OBSCUR na półautomatyczny , ruchomy FOTOMAT do zdjęć natychmiastowych. W dniu 26 maja 2010 od godziny 21 na Starym Rynku w Poznaniu (koło Nepomucena) będziemy poszukiwali i rejestrowali wszelkie objawy szczęścia. Szczególnie zapraszamy wszystkie Matki, w dniu ich święta oraz dzieci. Wasi bracia i mężowie już tu byli , w trakcie Nocy Muzeów. Matko! Pamiętaj ! Dziecko Twoim największym szczęściem. Przyjdź koniecznie, uszczęśliwiamy fotograficznie. Kolektyw Fotograficzny Świetlica.

Fotografowanie zwiększa radość życia* - "Warsztaty 50+"

Paradoks. Postęp technologiczny, łatwość i powszechna dostępność zapisu cyfrowego nie przez wszystkich fotografujących postrzegana jest wyłącznie pozytywnie. Banalność technologiczna daje niewielki margines swobody na twórcze poszukiwania w obrębie samej fotograficznej materii. Drukowane w punktach usługowych obrazy są technologicznie jednakowe. Lśniące, martwe, lustrzane tafle... Renesans starych technik fotograficznych jest formą niezgody na unifikacje. Coraz więcej fotografujących sięga po archaiczne formy obrazowania z nadzieją, że już sama materialna postać fotograficznego przekazu jest znacząca. Wierzą niezłomnie, że energia i zaangażowanie użyte do powstania obrazu objawią się na jego powierzchni jako dodatkowa wartość, niezależnie od tego, co jest tematem przedstawienia. Jest w tym trochę nostalgii za światem, gdzie nabywane latami doświadczenie było wartością, a nie zbędnym balastem. Jest w tym trochę nostalgii za światem, gdzie nabywane latami doświadczenie było wartością, a nie zbędnym balastem. Jest trochę przekory i trochę szaleństwa Zapraszamy do wspólnej wyprawy w krainę światłoczułości, gdzie technologia jest nieśpieszna, ma manualny, ludzki wymiar, a osiągnięcie optymalnego efektu jest konsekwencją doświadczenia, zaangażowania czy intuicji, a nie doskonałości użytych narzędzi. Mamy nadzieję, że wykonane w trakcie warsztatów czarno-białe portrety w technice wtórnika bromowego będą wynikiem spotkania i twórczej współobecności, wykraczającej poza wyłącznie mechaniczną rejestrację. Być może takie chwilowe przeniesienie w świat wartości analogowych pozwoli nam dojść do wspólnej konkluzji, że jednak tracimy coś miedzy pikselami... * W maju 1987 roku w witrynie jednego z gnieźnieńskich zakładów fotograficznych wisiała wyrwana ze szkolnego zeszytu kartka z odręcznie wykonanym napisem "Fotografowanie zwiększa radość życia" Świetlica Kolektyw Fotograficzny 25 września 2010r Pozna,

"ZORKI-PRAWDZIWA HISTORIA"

                                                                                                                              Każdy ze świetlicowiczów, w ustalonej kolejności, fotografował aparatem Zorki IV wybrane miejsca w Poznaniu. Poszczególne motywy były naświetlane wielokrotnie na tej samej klatce czarno-białego filmu. Otrzymaliśmy symultaniczne, wizualne struktury, które nie są wyłącznie prostą sumą indywidualnego spojrzenia każdego z nas na dany obiekt. Multiplikacja, synteza kolejnych naświetleń stworzyła oryginalne i niepowtarzalne rozwiązania formalne, ale co ważniejsze zbudowała nową jakość relacji między uczestnikami fotograficznego działania, opartą na zaufaniu i odpowiedzialności.

Mosty - Plenr Fotograficzny "Zorki ewolucje"

30 maja 2010 roku podczas wysokich stanów wody na Warcie, wyruszyliśmy wcześnie rano szlakiem poznańskich mostów . Zaczynając od mostu kolejowego między Garbarami a Ostrowem Tumskim przesuwaliśmy się wzdłuż Warty na południe fotografując kolejne mosty . Do rejestracji użyliśmy aparatu Moskwa 5 6X9cm. Każdy z pięciu uczestników fotografował ten sam most na jednej klatce czarno-białego filmu, dzięki czemu otrzymaliśmy syntezę wizerunku rejestrowanych obiektów.
(c)2019, All Rights Reserved Świetlica